Miten Tehdä Työhakemus

Päivämäärä:

Työhakemuksen kirjoittaminen on tärkeä osa työnhakuprosessia, sillä se on ensimmäinen vaikutelma, jonka potentiaalinen työnantaja saa sinusta. Seuraavassa on askel-askeleelta ohjeet, miten kirjoittaa vakuuttava työhakemus, Miten Tehdä Työhakemus:

1. Otsikko:

Työhakemuksen otsikossa tulisi mainita, mihin tehtävään haet. Yleensä työnimike on mainittu työpaikkailmoituksessa, ja se kannattaa laittaa otsikkoon.

Työpaikkailmoituksessa mainittu työnimike on hyvä lähtökohta otsikolle. Voit kirjoittaa sen suoraan otsikkoon lisäämällä perään esimerkiksi hakemuksen päivämäärän. Esimerkiksi:

miten-tehda-tyohakemus
Miten Tehdä Työhakemus

”Työhakemus – Junior Account Manager – 17.5.2023”

Tällainen otsikko kertoo rekrytoijalle heti, mihin tehtävään haet, ja samalla osoittaa, että olet kiinnostunut kyseisestä työpaikasta. Jos työpaikkailmoituksessa ei ole mainittu tarkkaa työnimikettä, voit luoda yksinkertaisen ja informatiivisen otsikon, jossa kuvataan tehtävää tai osaamisalaa, johon haet. Esimerkiksi:

”Työhakemus – Myyntitehtävät – 17.5.2023”

Tämä otsikko antaa rekrytoijalle yleiskuvan siitä, millaisesta tehtävästä olet kiinnostunut, ja auttaa heitä suuntaamaan huomionsa hakemuksesi tiettyyn osa-alueeseen.

On tärkeää, että otsikko on lyhyt, selkeä ja informatiivinen. Vältä liian yleisiä tai epämääräisiä otsikoita, jotka eivät kerro rekrytoijalle tarpeeksi hakemuksesi sisällöstä. Käytä otsikkoa tehokkaasti hyödyksi erottuaksesi joukosta ja herättääksesi kiinnostuksen hakemustasi kohtaan.

2. Alkukappale:

Aloita hakemuksesi tervehdyksellä, mieluiten suoraan vastuuhenkilölle, jos hänen nimensä mainitaan ilmoituksessa. Tällainen henkilökohtainen tervehdys osoittaa aktiivista kiinnostusta ja huolellisuutta hakuprosessia kohtaan, esimerkiksi: Haluaisin hakea jännittävää työpaikkaa organisaatiossanne, ja sain tietää avoimesta työpaikasta yrityksenne verkkosivuilla olevan ilmoituksen kautta. Olen erittäin innoissani tästä mahdollisuudesta, koska uskon vahvasti, että minulla on tarvittavat taidot ja kokemus menestyä tehtävässä.

3. Taustatietoja:

Aloita hakemuksesi tervehdyksellä, mieluiten suoraan vastuuhenkilölle, jos hänen nimensä on ilmoituksessa mainittu. Tällainen henkilökohtainen tervehdys osoittaa aktiivista kiinnostusta ja huolellisuutta hakuprosessissa. Haluan hakea innostavaa työpaikkaa organisaatiossanne, ja sain tiedon avoimesta tehtävästä ilmoituksen kautta, joka oli nähtävillä yrityksenne verkkosivuilla. Olen erittäin innoissani tästä mahdollisuudesta, koska uskon vahvasti, että minulla on tarvittavat taidot ja kokemus menestyäkseni tehtävässä.

Lyhyesti itsestäni ja taustastani kerrottuna: Olen suorittanut kandidaatin tutkinnon liiketalouden alalta maineikkaassa yliopistossa. Opiskelu antoi minulle vankat perusteet liiketoiminnan eri osa-alueista ja kehitti analyyttisiä ja ongelmanratkaisutaitojani. Koulutukseni lisäksi minulla on työkokemusta, joka on tehnyt minusta monipuolisen ammattilaisen.

Olen työskennellyt kahdessa eri organisaatiossa, ensin harjoittelijana ja sitten vakituisessa asemassa. Ensimmäisessä työpaikassani pääsin kehittämään projektinhallintataitojani ja tiimityöskentelytaitojani, kun taas toisessa tehtävässäni vastasin asiakassuhteiden ylläpidosta ja uusien asiakkaiden hankinnasta. Näiden kokemusten myötä olen oppinut olemaan joustava, itsenäinen ja tehokas tiimipelaaja, jolla on vahva kyky sopeutua erilaisiin työympäristöihin.

Lisäksi minulla on vankka osaaminen tietokoneohjelmistoista ja -sovelluksista, kuten MS Office -paketti, jota olen käyttänyt tehokkaasti tietojen analysointiin ja raportointiin. Minulla on myös vahva kielitaito, sillä olen sujuva sekä suomen että englannin kielessä, mikä mahdollistaa sujuvan kommunikoinnin kansainvälisten asiakkaiden kanssa.

Näitä taitoja ja kokemuksia uskon voivani hyödyntää tehokkaasti haettavassa tehtävässä. Olen motivoitunut oppimaan uutta, kehittymään ammatillisesti ja tuomaan arvoa organisaatioon. Uskon, että vahva koulutustaustani, työkokemukseni ja monipuoliset taitoni tekevät minusta sopivan ehdokkaan tälle tehtävälle.

4. Motivaatiosi:

Selitä, miksi olet kiinnostunut nimenomaan tästä tehtävästä ja yrityksestä. Näytä, että olet perehtynyt yritykseen ja sen toimialaan. Tämä osio on hyvä tilaisuus osoittaa innostuksesi ja motivaatiosi.

5. Soveltuvuus tehtävään:

Kerro, miksi olet sopiva henkilö kyseiseen tehtävään. Tässä kohtaa kannattaa tuoda esille omat vahvuudet ja taidot, jotka vastaavat työpaikkailmoituksen vaatimuksia. Voit myös kertoa, miten aikaisempi kokemuksesi tai koulutuksesi tukee tämän työn tekemistä.

Olen sopiva henkilö tähän tehtävään vahvojen taitojeni ja relevantin kokemukseni vuoksi, jotka vastaavat ilmoituksessa esitettyjä vaatimuksia. Liiketalouden koulutukseni antaa minulle laajan ymmärryksen eri liiketoiminta-alueista ja kehittää analyyttisiä ja ongelmanratkaisutaitojani. Aikaisempi työkokemukseni projektinhallinnassa, asiakassuhteiden hoidossa ja liiketoiminnan kehittämisessä on opettanut minulle sopeutumiskykyä ja tiimityöskentelytaitoja. Hallitsen tietokoneohjelmistot, kuten MS Office -paketin, ja minulla on erinomaiset viestintä- ja esiintymistaidot. Olen hyvä paineen alla ja osaan priorisoida tehtäviä tehokkaasti. Vankka koulutukseni, monipuolinen kokemukseni ja arvokkaat taitoni varmistavat, että pystyn tuomaan lisäarvoa ja menestymään tässä tehtävässä. Olen motivoitunut, omistautunut kehittymään jatkuvasti ja valmis ottamaan vastuuta tavoitteiden saavuttamiseksi. Uskon, että minulla on kaikki tarvittavat edellytykset menestyä tällä tehtävällä, ja odotan innolla mahdollisuutta hyödyntää osaamistani ja tuoda arvoa organisaatiollenne.

6. Päättäväinen loppukappale:

Lopeta hakemuksesi vahvasti ilmaisemalla kiinnostuksesi haastatteluun tai seuraaviin vaiheisiin. Muistuta myös, että CV:si on liitetty mukaan ja että olet valmis antamaan lisätietoja tarvittaessa.

Olen erittäin kiinnostunut etenemään tässä rekrytointiprosessissa ja toivon saavani tilaisuuden haastatteluun tai seuraaviin vaiheisiin. Olen vakuuttunut siitä, että voisin tuoda arvokasta panosta tähän tehtävään ja haluaisin antaa enemmän tietoja osaamisestani ja kokemuksestani henkilökohtaisessa tapaamisessa. CV:ni on liitetty mukaan, ja olen valmis tarjoamaan lisätietoja tarvittaessa. Kiitän teitä huomiosta ja odotan innolla mahdollisuutta keskustella kanssanne lisää tästä jännittävästä mahdollisuudesta.

7. Allekirjoitus:

Allekirjoituksessa on tärkeää ilmaista kiitollisuus lukijalle vietystä ajasta ja antaa selkeä viite siitä, kuinka sinuun voi ottaa yhteyttä.

Kiitollisuuden ilmaisu: Tämä voi olla yksinkertainen lause, joka kiittää vastaanottajaa heidän ajastaan ja harkinnastaan. Esimerkiksi, ”Kiitos, että otitte aikaa lukea hakemukseni.”

Yhteystiedot: Vaikka yhteystietosi löytyisivät jo hakemuksesi ylä- tai alatunnisteesta, on hyvä muistuttaa siitä, kuinka sinuun voi ottaa yhteyttä. Tämä voi olla puhelinnumerosi ja/tai sähköpostiosoitteesi.

Kohtelias lopputervehdys: Lopuksi, käytä kohteliasta ja ammattimaista lopputervehdystä, kuten ”Ystävällisin terveisin” tai ”Parhain terveisin”, ja nimesi.

Esimerkki allekirjoituksesta voisi olla seuraava:

”Kiitos, että otitte aikaa lukea hakemukseni. Olen saavutettavissa puhelimitse (puhelinnumero) tai sähköpostitse (sähköpostiosoite) jos teillä on kysymyksiä tai tarvitsette lisätietoja.

Ystävällisin terveisin,

[Oma nimi]”

8. Hakemuksen muokkaaminen:

Muokkaa jokainen hakemus erikseen vastaamaan kunkin työpaikan vaatimuksia. Vaikka voit käyttää samankaltaista runkoa, sinun tulisi räätälöidä hakemuksesi kullekin työnantajalle erikseen. Kerro, miksi olet kiinnostunut juuri tästä työpaikasta ja miten kokemuksesi ja taitosi tekevät sinusta sopivan ehdokkaan.

9. Oikoluku:

Oikoluvussa voit korjata kirjoitusvirheet, kielioppivirheet ja muotoiluun liittyvät ongelmat. On tärkeää, että hakemuksesi on virheetön, jotta se antaa ammattimaisen kuvan sinusta.

10. Hakemuksen liitteet:

Liitä hakemukseen ansioluettelo eli CV, jossa on yksityiskohtainen kuvaus koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja taidoistasi. Työhakemuksessa olevien tietojen tulisi vastata ansioluettelossa olevia tietoja.

11. Hakemuksen lähettäminen:

Tarkista työpaikkailmoituksessa annetut ohjeet hakemuksen lähettämiselle. Hakemuksen voi yleensä lähettää sähköpostitse tai työnantajan verkkosivuston kautta. Varmista, että hakemuksesi on oikeassa muodossa (esim. PDF) ja että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana.

miten-tehda-tyohakemus
Miten Tehdä Työhakemus

Yleisiä vinkkejä :

  • Vältä yleisiä fraaseja ja kliseitä. Sen sijaan kerro konkreettisia esimerkkejä taidoistasi ja kokemuksistasi.
  • Käytä positiivista ja aktiivista kieltä. Tämä antaa energisen ja motivoituneen vaikutelman.
  • Pysy totuudessa. Älä liioittele tai keksi taitoja tai kokemuksia. Rehellisyys on tärkeää ja usein työnantajat tarkistavat tiedot.
  • Muista, että hakemuksen tarkoitus on herättää työnantajan kiinnostus ja saada sinut haastatteluun. Älä siis yritä kertoa kaikkea, vaan keskity eniten kiinnostaviin ja relevantteihin asioihin.

Seuraamalla näitä ohjeita voit kirjoittaa vakuuttavan työhakemuksen, joka auttaa sinua erottautumaan muista hakijoista ja pääsemään haastatteluun.

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

Jaa viesti:

Suosittu

Lisää tällaista
Liittyvät

Suomen historiallinen NATO-jäsenyys vahvistaa turvallisuutta ja vakauttaa Pohjolaa

Suomi liittyy NATOon: merkittävä muutos ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Suomen suurlähettiläs...

Pelicans vs Tappara kumpi voittaa?

Ennusteemme 7. lokakuuta pelattavan ottelun voittajasta on Tappara. Tilastojen tarkistus Aiemmat...

Miten lomaraha lasketaan: Yksityiskohtainen opas

Lomaraha on erityinen etuus, jonka monet työntekijät saavat osana...

TPS Pelit

TPS:n joukkueanalyysi, vahvuudet ja heikkoudet TPS Pelit, TPS on yksi...